Amblyopone silvestrii
podrodzina:Amblyoponinae; plemię:Amblyoponini

Ta prymitywna mrówka żyje w Japonii. Mierzy ona cztery do pięciu milimetrów i prowadzi podziemny tryb życia, co sprawia, że trudno ją znaleźć. Poluje głównie, a być może wyłącznie na wije. Królowa tego gatunku ma wyjątkowo osobliwy sposób odżywiania się. Ponieważ potrzebuje dużo białka, a jednocześnie bardzo wąski przełyk sprawia, że może odżywiać się jedynie płynnym pokarmem, rozwinęła ona coś, co naukowcy nazywają niedestrukcyjnym kanibalizmem. Mianowicie gdy tylko zgłodnieje, udaje się do komory z dużymi larwami ostatniego, piątego stadium, wybiera dorodną córkę, a następnie przy pomocy swych zaostrzonych żuwaczek przekłuwa jej kutikulę pomiędzy dwoma segmentami odwłoka. Następnie spija wyciekającą hemolimfę (mrówczą krew). Rana zabliźnia się niezwykle szybko, a larwa spokojnie przepoczwarza się. Królowa tego gatunku wydziela dość silny feromon blokujący przemianę larw żeńskich w larwy królewskie. Niemniej jednak kolonia musi się przecież rozmnażać. Co robią robotnice? Otóż w okresie rozrodczym przenoszą część żeńskich larw w najbardziej odległe zakątki podziemnego gniazda, gdzie - z daleka od blokującego wpływu królowej - będą się one mogły rozwinąć w nowe, dziewicze królowe.


Amblyopone silvestrii. Autorzy zdjęcia to Hirotami T. Imai i Masao Kubota. Fotografia pochodzi z serwisu Japanese Ant Image Database.