Brachymyrmex coactus
podrodzina:Formicinae; plemię:Plagiolepidini

Szeroko rozprzestrzeniony południowoamerykański gatunek, preferujący środowiska górskie, chociaż występujący również na nizinach. Jest największym przedstawicielem rodzaju Brachymyrmex i mierzy "aż" dwa milimetry (pozostałe gatunki rzadko przekraczają 1 mm długości ciała). Prawdopodobnie poliginiczny, tworzy ogromne kolonie. Wyprawia się po pokarm zwartymi kolumnami, które mogą liczyć grubo ponad 20m długości (zważywszy na długość ciała pojedynczej robotnicy jest to naprawdę sporo). Gatunek ten nie został dokładniej zbadany, ale żerowanie w kolumnach i bardzo często obserwowane migracje wskazują na to iż jest on gatunkiem nomadnym - eksploatuje pokarm w danym miejscu do oporu, po czym przenosi się na nowe siedlisko, gdzie jedzenia jest pod dostatkiem.


Robotnica Brachymyrmex coactus.