Camponotus fallax
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Ten polimorficzny, jak wszyscy przedstawiciele rodzaju Camponotus, gatunek o wyraźnej kaście żołnierzy zamieszkuje świetliste, wilgotne lasy liściaste i mieszane. Spotykany bywa także w starych parkach czy ogrodach. Gniazduje w obumarłych częściach żywych drzew; czasami także zdarza mu się zamieszkiwać drewniane konstrukcje takie jak płoty czy ściany budynków. Rozprzestrzeniony jest w całej Europie, jednak wszędzie jest dość rzadki (możliwe jest, że owa rzadkość jest tylko pozorna - gatunek ten trudno zaobserwować, gdyż jest dość płochliwy i prowadzi skryty tryb życia). Loty godowe odbywa od maja do czerwca. Królowa mierzy 13 mm, samiec około 6 mm, zaś robotnice od czterech do dziewięciu milimetrów. Liczebność kolonii osiąga kilkanaście tysięcy.


Samica Campoonotus fallax wraz z robotnicami.