Camponotus inflatus
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Camponotus inflatus jest australijską mrówką, która, podobnie jak mrówki z rodzaju Myrmecocystus (np. M. mimicus) wykształca specjalną kastę "beczek", zwanych też cysternami. Są to duże robotnice o nieproporcjonalnie wielkich odwłokach, w których magazynują płynny pokarm, przyjmując go w obfitych czasach, a regurgitując (zwracając) w mniej obfitych. Beczki te zwykle wiszą niezdolne do ruchu u stropu najniżej położonych w gnieździe komór (kilka metrów pod poziomem gruntu), ale mimo to są prawdziwym przysmakiem lokalnej ludności. Aborygeni wykopują je i wysysają jak cukierki (treść żołądkowa "cystern" jest bardzo obfita w cukry proste). Co ciekawe, dla niektórych szczepów Aborygenów mrówki te stanowią totem - układają oni religijne pieśni na ich temat, ozdabiają rozmaite przedmioty ich wizerunkami etc.


Beczka oraz robotnica Camponotus inflatus. Autor fotografii nieznany.