Camponotus pennsylvanicus
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Ta mrówka jest jedną z najpospolitszych w Ameryce Północnej gmachówek. Jej liczące kilka tysięcy osobników kolonie zamieszkują w drewnie - czy to żywym, czy martwym - przez co niestety często stają się poważnymi szkodnikami, niszcząc drewniane konstrukcje. Mrówki te występują licznie w lasach i parkach. Żerują tak na ziemi, jak i w koronach drzew przez całą dobę, aczkolwiek bardziej aktywne są nocą. Doskonały wzrok pozwala im na orientację w terenie przy pomocy punktów odniesienia astronomicznych (takich jak położenie księżyca i gwiazd), ale także topograficznych (sylwetki drzew majaczące w księżycowej nocy). Gdy noc jest ciemna, mrówki poruszają się po omacku - podążając wzdłuż wystających elementów terenu (nawet gdy przez to muszą nadłożyć drogi). Oczywiście używają także śladów zapachowych - czy to tymczasowych, służących do rekrutacji towarzyszek do nowo odkrytego źródła pokarmu, czy też bardziej stałych, łączących gniazdo z hodowlami mszyc. Jak większość gmachówek, są one silnie polimorficzne, a polimorfizm ten nieodłącznie związany jest z polietyzmem kastowym. Robotnice minor zajmują się przede wszystkim potomstwem. Zadaniem robotnic media jest głównie zajmowanie się hodowanymi przez ten gatunek koloniami mszyc - w zakres ich obowiązków wchodzi ochrona mszyc przed pasożytami czy drapieżnikami a także ich dojenie. Zebraną spadź przekazują one robotnicom major, których podstawową funkcją w kolonii jest transportowanie płynnego pokarmu. Jest to wysoce ergonomiczne rozwiązanie: robotnice media mają optymalne rozmiary do dojenia mszyc, niemniej jednak są w stanie pomieścić w swoim żołądku społecznym niewielką ilość spadzi. Tymczasem robotnice major może i mają zbyt duże głowy, by sprawnie doić mszyce, ale za to mają także duże odwłoki, dzięki którym mogą podczas jednego kursu pomiędzy kolonią mszyc a gniazdem przetransportować udój przekazany im przez pięć do sześciu robotnic media. Inną funkcją robotnic major jest oczywiście obrona kolonii. Biorą one także udział w polowaniach na zdobycz zwierzęcą.


Robotnice Camponotus pennsylvanicus. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.