Dolichoderus tuberifer
podrodzina:Dolichoderinae; plemię:Dolichoderini

Ten występujący w Malezji nomadny gatunek budzi zainteresowanie myrmekologów swym ścisłym związkiem z hodowanymi przez siebie czerwcami z gatunku Malaiococcus khooi. Mrówki te żyją w koronach drzew tropikalnych lasów i zapuszczają się często również w niższe partie krzewiastej roślinności. Czerwce, traktowane przez nie podobnie jak bydło przez człowieka, są przez nie codziennie wyprowadzane na miejsce wypasu, które niekiedy znajduje się w odległości ponad dwudziestu metrów od tymczasowego gniazda (gdzie czerwce są trzymane w nocy, podobnie jak bydło jest trzymane przez ludzi w oborze), tzw. biwaku - gniazdo owo jest tworzone, podobnie jak u innych mrówek nomadnych, ze sczepionych razem pazurkami stóp robotnic. Inaczej niż w wypadku hodowli bydła przez ludzi, czerwce są przez te mrówki traktowane jak pełnoprawni członkowie kolonii - ich żyworodne samice zwykle znajdują się pośród potomstwa samych mrówek-pasterzy, gdzie są doskonale zabezpieczone przed atakiem ewentualnych drapieżców czy pasożytów i cieszą się troskliwą opieką ze strony swych gospodarzy. W dojrzałej kolonii Dolichoderus tuberifer znajduje się jedna królowa (będąca matką całego potomstwa), ponad dziesięć tysięcy robotnic, kilka tysięcy larw i poczwarek oraz około pięciu tysięcy czerwców. Mrówki te spotykają się z podobnym problemem, co pasący owce górale (i rozwiązują tenże problem w podobny sposób) - mianowicie miejsca wypasu ulegają szybkiemu zużyciu (czerwce w krótszym lub dłuższym czasie, wysysają wszystkie soki roślinne i doprowadzają do śmierci rośliny, na której są wypasane), wtedy mrówki szukają nowych żerowisk i przenoszą nań swoje stada. W momencie, gdy odległość miejsc wypasu od miejsca biwaku staje się nieopłacalna dla codziennego transportu czerwców, mrówki zwijają biwak i przenoszą go na nowe, oddalone od poprzedniego miejsca biwaku, podobnie jak baca wraz juhasami pędzi kierdel owiec do nowej bacówki. Transport czerwców jest bardzo dobrze zorganizowany - mrówki urządzają co jakiś czas postoje, aby ich bydło mogło spokojnie odpocząć. Mrówki żywią się rzecz jasna produkowaną przez czerwce spadzią. Mutualistyczna zależność pomiędzy Dolichoderus i Malaiococcus jest tak silna, że rozdzieleni partnerzy nie potrafią bez siebie przeżyć i szybko giną.


Robotnica Dolichoderus tuberifer transportująca czerwca z gatunku Malaiococcus khooi na miejsce wypasu. Prawa autorskie do fotografii posiadają Edward O. Wilson oraz Bert Hölldobler.

Biwak stworzony z ciał robotnic Dolichoderus tuberifer. Prawa autorskie do fotografii posiadają Edward O. Wilson oraz Bert Hölldobler.