Eutetramorium mocquerysi
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Myrmicini

Ta niezwykle interesująca mrówka z Madagaskaru prezentuje wyjątkowo ciekawą organizację społeczną. Z morfologicznego punktu widzenia wszystkie żeńskie osobniki w kolonii są jednakowe - brak tu jakiejkolwiek wyraźnej kasty królowych czy robotnic, nie mówiąc już o podziale tejże ostatniej na dodatkowe podkasty. Dopiero wnikliwe badania anatomiczne wykazują, że samice w kolonii można podzielić na dwie grupy - posiadające sześć owarioli oraz spermatekę (a więc zdolne do przechowywania nasienia dostarczanego przez samców podczas kopulacji, a co za tym idzie, do produkcji zapłodnionych jaj, z których rozwiną się następne samice) oraz posiadające jedynie dwie owariole i pozbawione spermateki (które mogą składać jedynie jaja niezapłodnione, z których wylęgną się samce). Jeżeli chodzi o podział zadań w kolonii, naukowcy nie zauważyli żadnych istotnych różnic pomiędzy jedną i drugą kategorią samic, obydwie grupy zajmują się składaniem jaj, opieką nad potomstwem, budową gniazda, obroną kolonii czy wreszcie żerowaniem. Jedynie w wewnętrznej hierarchii, ustalanej przy pomocy zrytualizowanych pojedynków opartych na prężeniu się, chłostaniu czułkami oraz lekkim podgryzaniu, widać wyraźną przewagę osobników z sześcioma owariolami. Co ciekawe, po usunięciu dominujących samic, ich potomstwo jest natychmiast zabijane przez pozostałe w kolonii osobniki. Warto zaznaczyć, że jest to jak na razie jedyny przykład zrytualizowanych walk i wyraźnej hierarchii pomiędzy wszystkimi osobnikami w gnieździe zaobserwowany wśród przedstawicieli innych taksonów niż Ponerinae oraz Formicoxenini.


Eutetramorium mocquerysi - autorem fotografii jest April Nobile, pochodzi ona ze strony www.antweb.org.