Formica candida
podrodzina:Formicinae; plemię:Formicini

Jest to gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony od Europy Środkowej aż po Japonię, od Skandynawii aż po Tybet. Na wschód od Uralu jest bardzo pospolity, zamieszkując między innymi stepy i lasostepy. W Europie jest dość rzadki i żyje jedynie na bagnach oraz łąkach piętra subalpejskiego. W Polsce notowany jest wprawdzie w wielu regionach kraju - zwłaszcza na północy oraz na południu - ale wszędzie jedynie na izolowanych stanowiskach zazwyczaj będących torfowiskami. Gniazda, z małymi kopczykami z materiału roślinnego, budowane są w kępach trawy, mchach oraz torfie. Lot godowy odbywa się w październiku.


Robotnica Formica candida. Autorem zdjęcia jest profesor Jim Lindsey.