Formica perpilosa
podrodzina:Formicinae; plemię:Formicini

Mrówka ta żyje na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w północnym Meksyku. Gniazduje w ziemi, żywi się głównie wydzielinami roślin oraz spadzią hodowanych przez siebie pluskwiaków. Mrówka ta, choć wykazuje dość słaby polimorfizm kastowy, prezentuje jednak bardzo silny polietyzm kastowy. Robotnice minor odpowiedzialne są przede wszystkim za żerowanie, aczkolwiek wykonują też inne prace, jak budowa gniazda czy opieka nad potomstwem; robotnice media są niewyspecjalizowane i chętnie wykonują wszystkie możliwe prace bez wyraźnych preferencji dla którejś z nich, zaś robotnice major nigdy nie opuszczają gniazda i ich podstawową funkcją jest przechowywanie płynnego pokarmu.


Robotnica Formica perpilosa. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.
Robotnice Formica perpilosa u wejścia do gniazda. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.