Formica yessensis
podrodzina:Formicinae; plemię:Formicini

Formica yessensis jest typowym przedstawicielem japońskiej myrmekofauny. Robotnice mierzą 4,5 - 7 mm, głowa, tułów i nogi od żółtoczerwonego do żółtobrązowego, odwłok czarny. Wygląd bardzo zbliżony do rodzimego gatunku Formica truncorum. Buduje kopce w dobrze nasłonecznionych miejscach (wysokość kopca powyżej 1m). Żyje w koloniach polikalicznych (tzn. takich, które składają się z wielu mrowisk, połączonych stałą wymianą robotnic i pokarmu). Największa z nich została zaobserwowana przez japońskich myrmekologów: Seigo Higashi'ego i Katsusuke Yamauchi'ego, miała ona powierzchnię 270 hektarów i szacunkowo liczyła 306 mln. robotnic i 1 mln królowych. Takie olbrzymy są w przyrodzie rzadkie, jednak wystarczą, żeby udowodnić potęgę mrówek.


Robotnica Formica yessensis. Autorzy zdjęcia to Hirotami T. Imai i Masao Kubota.

Robotnica Formica yessensis. Autorzy zdjęcia to Hirotami T. Imai i Masao Kubota.