Leptogenys attenuata
podrodzina:Ponerinae; plemię:Ponerini

Jest to gatunek afrykański, formujący monoginiczne kolonie na których czele stoi ergatogina (królowa podobna budową do robotnicy) i liczące do trzystu mierzących 8 mm robotnic. Są to mrówki częściowo nomadne - gniazda budowane w gnijącym drewnie, lub rzadziej w ziemi czy pod kamieniami, zmieniane są regularnie. Żywią się przede wszystkim lądowymi skorupiakami - głównie równonogami (stonogami) oraz obunogami, które zabijają swym potężnym żądłem i na które polują pojedynczo, bądź też w niewielkich (do kilku robotnic) grupach, rekrutowanych przez pojedynczą zwiadowczynię (prowadzi ona siostry po zaznaczonym przez siebie uprzednio szlaku zapachowym). Przeprowadzki na nowe miejsca gniazdowania również zazwyczaj inicjowane są przez pojedynczą zwiadowczynię, która prowadzi całą kolonię, idącą grzecznie sznureczkiem, po oznaczonym przez siebie szlaku zapachowym.


Leptogenys attenuata. Autorem fotografii jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.