Temnothorax crassispinus
(Leptothorax crassispinus)
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Mrówka ta zamieszkuje suche lasy iglaste (głównie sosnowe) oraz mieszane. Jeden z najpowszechniejszych w Polsce przedstawicieli rodzaju Temnothorax (jeszcze do niedawna zaliczany do rodzaju Leptothorax). Gniazduje w próchniejącym drewnie, pod korą lub pod mchem, a także w ściółce czy nawet w wydrążonych żołędziach. Kolonie zawierają do dwustu robotnic i jedną królową. Gatunek dość agresywny, chętnie używa swojego żądła. Loty godowe w lipcu i na początku sierpnia. Jak wszyscy przedstawiciele rodzaju Temnothorax nie hoduje ona mszyc.


Królowa Temnothorax crassispinus. Zdjęcie dzięki uprzejmości Radissa, autora fotogalerii http://www.radiss.prv.pl.

Robotnica Temnothorax crassispinus. Zdjęcie dzięki uprzejmości Radissa, autora fotogalerii http://www.radiss.prv.pl.