Leptothorax muscorum
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Mrówka ta występuje w Polsce (jest szeroko rozprzestrzeniona, chociaż niezbyt pospolita) i nazywana jest w naszym ojczystym języku smuklicą mchową. Robotnica mierzy 2,4 do 3,2 mm, ciało ma jasnobrunatne bądź brunatne z ciemniejszymi buławkami czułków i nierzadko głową. Królowa ma podobne rozmiary jak robotnica (2,7 - 3,2 mm) i jest nieco ciemniejsza. Samiec większy (3,0 - 3,5 mm), brunatnoczarny. Gatunek ten zamieszkuje głównie nasłonecznione miejsca w lasach, gniazduje zazwyczaj w próchniejących pniakach, pęknięciach kory czy pod kamieniami. Czasami także w ściółce. Kolonie są niewielkie. Loty godowe mrówka ta odbywa od lipca do września. Leptothorax muscorum prowadzi także wojny terytorialne, w wyniku których dochodzi czasami do rabowania poczwarek z pokonanej kolonii. Poczwarki te czasami pozostawiane są do wylęgnięcia, jednak robotnice, które z nich się wykluwają, są tolerowane krótko - najpóźniej po kilku dniach są one zabijane. Jest to gatunek teoretycznie poliginiczny, niemniej jednak pod względem funkcjonalnym obowiązuje u niego ścisła monoginia. Jak to możliwe? Otóż zapłodnione królowe ustalają pomiędzy sobą na drodze zrytualizowanych pojedynków ścisłą, liniową hierarchię. Prawo do składania jaj ma wyłącznie królowa alfa, pozostałe powstrzymują się od tego. Gdy samica alfa umrze ze starości, automatycznie zastępuje ją dotychczasowa samica beta.


Różne osobniki z kolonii Leptothorax muscorum sfotografowane na papierze milimetrowym w celu ukazania niewielkich rozmiarów. Autor fotografii nieznany.