Metapone madagascarica
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Metaponini

Metapone madagascarica jest niezwykłą mrówką endemiczną dla Madagaskaru. Jej niezwykłość bierze się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, gniazduje ona w gnijącym drewnie przylegającym do szlaków pokarmowych termitów z gatunku Cryptotermes kirbyi (również endemicznych dla Madagaskaru), bądź też bezpośrednio w ich gniazdach, w opuszczonych komorach. Ten gatunek termita wydaje się stanowić jej jedyny pokarm. Mrówki polują na termity, wdzierając się na ich szlaki pokarmowe, żądląc ofiarę kilka lub kilkanaście razy i zanosząc do gniazda. Ich jad nie zabija ofiary, lecz jedynie ją paraliżuje. W ten sposób larwy Metapone mają stały dostęp do świeżego, żywego jeszcze, choć bezbronnego pokarmu. Co ciekawe, termity nawet nie próbują się bronić. Albo zapach kutikuli Metapone wykazuje daleko posuniętą mimikrę, albo też ich kutikula prawie pozbawiona jest zapachu i tak oto pozostają one niewidoczne dla Cryptotermes. Drugim niezwykłym elementem jest strategia rozrodcza tych mrówek. Posiadają one normalne królowe, które mogą zakładać gniazda na drodze klasztornej (bądź częściowo klasztornej, nie zostało to ostatecznie rozstrzygnięte), odbywając normalny lot godowy, ale oprócz tego wszystkie robotnice posiadają sześć owariol oraz spermatekę, co oznacza, że zdolne są do kopulacji, przechowywania plemników i składania zapłodnionych jaj. Zapładniane są prawdopodobnie przez ergatoidalne samce, które można znaleźć w większości kolonii. Tylko niewielki odsetek robotnic jest zaplemniony, a jeszcze mniejszy składa jaja. Trudno wypowiedzieć się na temat liczebności kolonii – zazwyczaj znajdowane kolonie liczyły jedynie kilkadziesiąt robotnic, ale jednocześnie fakt, iż pozornie odrębne kolonie znajdowane w obrębie jednego terytorium termitów dają się łączyć do woli, wskazuje, że prawdopodobnie założona przez rójkową królową pojedyncza kolonia zaczyna się rozprzestrzeniać po terytorium termitów, zakładając w znacznym stopniu niezależne gniazda potomne, na których czele stają gamergaty.


Metapone madagascarica. Autorem zdjęcia jest April Nobile, fotografia pochodzi ze strony Antweb.org