Monomorium rothsteini
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Solenopsidini

Ten australijski gatunek występuje w rozmaitych środowiskach - od pustyń aż po rozmaite zadrzewienia. Jest aktywnym zarówno w dzień jak i w nocy drapieżnikiem, poszukującym zdobyczy głównie na powierzchni ziemi. Mrówka ta występuje w dwóch formach ekologicznych i, co ciekawe, posiada polimorficzną kastę królowych. Jedna z form ekologicznych, bardziej charakterystyczna dla uboższych w pokarm środowisk jest poliginiczna i wytwarza jedynie brachypteryczne (tzn. wyposażone w skrócone skrzydła, a w konsekwencji niezdolne do lotu) królowe. Rójka (polegająca na tym, że krótkoskrzydłe królowe wychodzą na powierzchnię i kręcą się tam, oczekując na przylot samców z innej kolonii) odbywa się po okresie suszy, gdy pokarmu jest mało. Zapłodnione królowe albo powracają do macierzystego gniazda, albo też, w eskorcie swych sióstr-robotnic, udają się na niezbyt odległe od gniazda macierzystego miejsce, gdzie zakładają gniazdo potomne. Jest to przystosowanie do trudnych warunków, gdzie miejsca obfitsze w pożywienie rozmieszczone są wyspowo. Druga forma ekologiczna, charakterystyczna dla środowisk bogatszych w pokarm, jest monoginiczna i wykształca normalnie uskrzydlone królowe, które zakładają gniazda na drodze klasztornej po odbyciu typowego lotu godowego. Jest to przystosowanie do środowisk bogatych, w których jest spora szansa na to, że oddalająca się nawet na duże odległości od gniazda macierzystego młoda królowa zdoła natrafić na miejsce odpowiednie do założenia kolonii i jej późniejszego rozwoju. Gatunek ten jest jednym z najważniejszych ziarnojadów w Australii.


Robotnice Monomorium rothsteini. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.