Myrmica gallienii
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Myrmicini

Ten występujący w Polsce gatunek wścieklicy jest wilgociolubny i ciepłolubny. Doskonale znosi wysokie zasolenie gleb. Występuje głównie na łąkach i bagnach, na wybrzeżu Bałtyku można go spotkać na okresowo zalewanych łąkach, ale również i na wydmach, gdzie buduje gniazda głęboko ukryte w ziemi (w pozostałych siedliskach gniazda tej mrówki są stosunkowo płytkie i zaopatrzone w niewielki ziemny kopczyk). Mrówki te czesto żerują na roślinności i są stosunkowo agresywne. Formują liczne (nawet ponaddziesięciotysięczne) poliginiczne (i, częstokroć, polikaliczne) kolonie. Hodują mszyce. Loty godowe odbywają w sierpniu i wrześniu.


Robotnica Myrmica gallienii. Autorem fotografii jest Bernhard Seifert.