Myrmica ruginodis
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Myrmicini

Ten występujący w całej Polsce gatunek preferuje wilgotne lasy, zamieszkuje także otwarte przestrzenie w górach na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Zdecydowanie unika miejsc suchych i nadmiernie nasłonecznionych. Unika także miast. Gniazduje w ziemi, kępkach trawy czy mchu, pod kamieniami, w gnijącym drewnie lub pod korą. Gniazda bywają zaopatrzone w niewielkie kopczyki z ziemi lub szczątek roślinnych. Istnieją dwie formy Myrmica ruginodis - monoginiczna oraz poliginiczna i polikaliczna. Forma monoginiczna produkuje mniej królowych - co jest logiczne, zważywszy na fakt, iż rozmnaża się ona wyłącznie przez podział kolonii - nadmiar królowych spowodowałby zbyt dużą konkurencję o pokarm czy miejsca do gniazdowania na danym obszarze. Mrówki te hodują mszyce, chętnie także spożywają nektar kwiatów.


Robotnica Myrmica ruginodis. Fotografia pochodzi z serwisu photos.fourmis.free.fr/, autorem jest user Cekiki.