Orectognathus versicolor
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Dacetini

Ta australijska mrówka jest jednym z gatunków polujących z zasadzki na małe bezkręgowce. Czai się ona w ukryciu, trzymając swe długie żuwaczki szeroko otwarte, a gdy zdobycz zbliży się odpowiednio blisko, gwałtownie je na niej zatrzaskuje. Jako jedna z nielicznych mrówek wyposażonych w żuwaczki-pułapki posiada bardzo wyraźną kastę żołnierzy, których głowy, wypełnione mięśniami żuwaczek, przybierają bardzo komiczny kształt. Wykorzystując swe zatrzaskujące się mandibule, potrafią oni wystrzelić wroga w powietrze na wysokość dziesięciu centymetrów, co zdecydowanie zniechęca go do powrotu i powtórnego ataku. Żołnierze zajmują się przede wszystkim obroną kolonii, inne prace wykonując bardzo rzadko. Żerowanie czy opieka nad potomstwem to specjalność robotnic minor i media; do tego robotnice minor specjalizują się także w pracach związanych z utrzymaniem gniazda, zaś media w wynoszeniu odpadków. Gatunek ten zamieszkuje głównie lasy, gniazduje w glebie i bezpośrednio na powierzchni ziemi również poluje. Jest aktywny całodobowo. Mrówka ta, jak już napisaliśmy, poluje samotnie, z zasadzki, nie używa więc żadnej formy rekrutacji do źródeł pokarmu. Nie znaczy to wcale, że w ogóle nie potrafi ona rekrutować - na przykład podczas przeprowadzki na nowe miejsce gniazdowania używa szlaków zapachowych z gruczołu jadowego. Natomiast robotnice, które spotkały zagrożenie (na przykład wrogów z innej kolonii mrówek) znaczą szlak przy pomocy gruczołu pygidialnego, informując inne mrówki (zwłaszcza żołnierzy) o położeniu zagrożenia.


Żołnierz Orectognathus versicolor otoczony robotnicami minor. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.