Petalomyrmex phylax
podrodzina:Formicinae; plemię:Plagiolepidini

Ta afrykańska mrówka żyje w ścisłej symbiozie z rośliną z gatunku Leonardoxa africana. Roślina udostępnia mrówce puste przestrzenie wewnątrz swych pędów, a w zamian za to otrzymuje ochronę. Na przykładzie tejże symbiozy zbadano dość ciekawy system komunikacji pomiędzy rośliną a mrówkami - otóż o ile starsze liście jako zdrewniałe i nieapetyczne nie wymagają specjalnej ochrony, o tyle młode liście bardzo smakują różnym roślinożercom - w przypadku, gdy coś je nadgryzie, wydzielają one feromon alarmowy, który błyskawicznie przyciąga mrówki, które szybko rozprawiają się z intruzem. Pojawia się jednak pewien problem - roślina ta, jak większość okrytonasiennych, jest zapylana przez owady latające - tymczasem intensywne patrole ze strony mrówek mogłyby skutecznie przepłoszyć czy wręcz uśmiercić owady zapylające - i tym razem więc roślina ucieka się do komunikacji chemicznej - jej kwiaty wydzielają feromon, który informuje mrówki, że należy się od nich trzymać z daleka. Petalomyrmex phylax może być monoginiczna, lub wtórnie poliginiczna - w tym drugim przypadku kolejne królowe dodawane do kolonii są zawsze córkami matki założycielki gniazda (a siostrami robotnic), a w późniejszym okresie jej wnuczkami - w każdym razie zawsze są blisko spokrewnione i wychowane w gnieździe, w którym decydują się pozostać.


Robotnica Petalomyrmex phylax. Autorem zdjęcia jest April Nobile, fotografia pochodzi ze strony Antbase.org.