Pheidologeton affinis
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Solenopsidini

Jest to gatunek wybitnie nocny, bardzo drapieżny. Formuje ogromne kolonie gniazdujące w glebie i zmieniające dość często miejsce gniazdowania. Każde źródło pokarmu przyciąga ogromne ilości robotnic, które sprawnie dzielą się pracą w zależności od rozmiarów - przykładowo małe robotnice polują na niewielkie bezkręgowce i pomagają w obróbce i transporcie większego pokarmu, zaś robotnice major czy supermajor używane są do polowania na "grubego zwierza", usuwania przeszkód terenowych, czy ćwiartowania większej zdobyczy. W obrębie tego gatunku występuje jedna z największych dysproporcji w rozmiarach pomiędzy robotnicami różnych podkast - robotnice minor są o wiele mniejsze niż same głowy robotnic supermajor (co świetnie ilustrują poniższe fotografie) - warto przypomnieć, że mimo to są one siostrami.


Robotnice różnych kast Pheidologeton affinis. Widoczna ogromna dysproporcja rozmiarów pomiędzy żołnierzem (a właściwie robotnicą supermajor) a robotnicami minor. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.