Pheidologeton diversus
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Solenopsidini

Mrówka bardzo silnie polimorficzna, małe robotnice o kolorze żółtobrązowym lub czerwonobrązowym mierzą 1 - 2,5 mm zaś żołnierze (o barwie od czerwonobrązowej do prawie czarnej) przekraczają centymetr długości i mogą być nawet pięćsetkrotnie ciężsi od najmniejszych robotnic. Występuje pełen przegląd kast o pośrednich rozmiarach i pośredniej anatomii (pomiędzy robotnicami a żołnierzami istnieją pewne różnice proporcji ciała wynikające ze wzrostu allometrycznego). Polietyzm ma charakter wiekowy (młodsze robotnice niezależnie od kasty zwykle opiekują się potomstwem), oraz kastowy, ściśle związany z rozmiarem ciała. Robotnice minor koncentrują się na wszelkich pracach w gnieździe, podstawowym zadaniem robotnic media jest zdobywanie pokarmu oraz roboty konstrukcyjne, zaś robotnice major (żołnierze) pełnią funkcję buldożerów. Spośród kasty media i major rekrutują się także beczki - robotnice, które pozostają w gnieździe i magazynują w swoich odwłokach płynny pokarm. Jako że mrówki te prowadzą koczowniczy tryb życia z typowymi dlań rajdami pokarmowymi, w których biorą udział osobniki wszystkich podkast, dzielą się odpowiednio pracą - najmniejsze robotnice (podczas rajdu jadące zwykle wierzchem na żołnierzach) zabijają wije, skoczogony i inną drobną zdobycz, pośrednie zdobycz o średnich rozmiarach, zaś grupa żołnierzy skutecznie obezwładnia, a następnie porcjuje przy pomocy żuwaczek na drobne kawałeczki nawet małe kręgowce (żaby stanowią sporą część zdobyczy tych mrówek). Żołnierze używani są także często, jak już to wspomnieliśmy, jako buldożery niwelujące przeszkody terenowe. Ich gniazda, wyposażone w 2-4 duże (komora potomstwa, komora królowej, spiżarnia oraz coś w rodzaju komory rekreacyjnej, gdzie robotnice wypoczywają, nie pełniąc żadnych czynności na rzecz gniazda) i całą gamę mniejszych komór, mieszczą się pod kamieniami. Kolonia dość często obudowuje stałe szlaki pokarmowe zadaszonymi arkadami wykonanymi z ziemi. Po wyczerpaniu okolicznych zasobów pokarmowych kolonia przenosi się na nowe miejsce gniazdowania. Mrówki te, choć niezbyt szybkie ze względu na stosunkowo krótkie nogi, są jednak wyjątkowo agresywne. Kolonie tego gatunku liczą około dwustu pięćdziesięciu tysięcy osobników i zakładane są w sposób klasztorny.


Żołnierz Pheidologeton diversus. Autorzy zdjęcia to Hirotami T. Imai i Masao Kubota. Fotografia pochodzi z serwisu Japanese Ant Image Database.
Żołnierz Pheidologeton diversus pokryty małymi robotnicami - widoczna gigantyczna różnica wielkości w obrębie kasty robotnic. Prawa autorskie do fotografii posiadają Edward O. Wilson oraz Bert Hölldobler.