Pristomyrmex punctatus
(Pristomyrmex pungens)
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Myrmecinini

Ten niezwykły gatunek mrówek występuje w Japonii. Robotnice mierzą około 2,5 mm i są w zasadzie jedyną kastą występującą u tych mrówek. I właśnie na tym polega ich niezwykłość. Otóż młode osobniki pozostają w gnieździe, a ich funkcją jest, poza dość typowymi pracami jak na przykład opieka nad młodymi, składanie jaj na drodze partenogenezy. Tak więc potomstwo danej robotnicy składa się wyłącznie z jej klonów. U starszych robotnic dochodzi do redukcji gruczołów rozrodczych i zaczynają one swoją służbę poza gniazdem, zdobywając pokarm i broniąc kolonii, która w stadium dojrzałym liczy kilkadziesiąt a nawet kilkaset tysięcy osobników. Kolonia bardzo często zmienia miejsca gniazdowania. Bardzo rzadko dochodzi do wytworzenia samców (jeżeli już to tylko w lecie), równie rzadkie, jeśli nie jeszcze rzadsze są ergatoginy - formy mające pewne cechy kasty królowych - charakteryzują się one między innymi obecnością sporych przyoczek (ocelli).


Pristomyrmex punctatus - robotnica. Autorami fotografii są Hirotami T. Imai oraz Masao Kubota.

Robotnica Pristomyrmex punctatus. Autorem fotografii jest Satoshi Kuribayashi.