Proceratium avium
podrodzina:Proceratiinae; plemię:Proceratiini

Jest to interesujący gatunek, endemiczny dla fauny wyspy Mauritius. Zdecydowana większość pozostałych gatunków z rodzaju Proceratium prowadzi ściśle podziemny tryb życia, jednak ten gatunek, znalazłszy się w izolowanym środowisku wyspiarskim wykształcił w drodze ewolucji zupełnie inny tryb życia. Otóż gniazduje on na drzewach z gatunku Nuxia verticillata, w spróchniałych szczelinach u podstaw ich konarów. Otwory wejściowe do gniazd znajdują się zwykle na wysokości od półtora do dwóch metrów nad poziomem gruntu. Na fakt iż gatunek ten od pnia ewolucyjnego Proceratium prowadzących podziemny tryb życia oddzielił się niedawno, wskazuje budowa jego oczu - otóż są one zbudowane z jednego, gigantycznego ommatidium. Normalnie u owadów występują oczy złożone, składające się z setek a nawet tysięcy ommatidiów, jednak u gatunków podziemnych nieposługujących się wzrokiem występuje tendencja do redukcji oczu - u P. avium znów stał się potrzebny dobry wzrok ze względu na nadrzewny tryb życia, jednak gatunek osiągnął go nie poprzez ponowne zwiększenie liczby ommatidiów, co było ewolucyjnie niemożliwe, lecz właśnie poprzez rozrośnięcie tego jednego jedynego, które mu pozostało. Podczas swoich wędrówek po pokarm Proceratium avium często podąża za robotnicami mrówek z gatunku Pristomyrmex bispinosus. A pokarm tego gatunku jest niezwykły - otóż jest on wyspecjalizowanym drapieżnikiem, odżywiającym się tylko i wyłącznie jajami stawonogów - najprawdopodobniej pajęczaków. Robotnice znoszą je w dużych ilościach do gniazda, gdzie są one magazynowane i spożywane. Gatunek ten jest monoginiczny, królowa jest ergatoginą (przypomina wyglądem robotnicę i nie posiada skrzydeł). Sposób rozmnażania kolonii nie został zaobserwowany, jednak anatomia królowych wskazuje na to iż mrówki te rozmnażają się przez podział kolonii.


Samiec Proceratium avium. Autorem zdjęcia jest April Nobile.

Robotnica Proceratium avium. Autorem zdjęcia jest April Nobile.