Procryptocerus scabriusculus
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Cephalotini

Dość pospolity gatunek występujący w Ameryce środkowej oraz południowej. Wybiera zwykle suche habitaty, na przykład pobocza dróg. Buduje rozproszone gniazda znajdujące się we wnętrzu martwych (ale czasami zdarza mu się zasiedlać również i żywe) gałązek. Kolonie bywają monoginiczne lub też poliginiczne.


Wnętrze gniazda Procryptocerus scabriusculus. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.
Robotnica Procryptocerus scabriusculus. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.