Rhytidoponera metallica
podrodzina:Ectatomminae; plemię:Ectatommini

Są to dość pospolite w Australii mrówki, wykazujące skłonności synantropijne - zamieszkują głównie parki, ogródki czy trawniki miejskie. Potrafią bardzo boleśnie żądlić. Robotnice żerują zazwyczaj samotnie, w dzień. U mrówek tych królowe giną dość szybko i zastępowane są poprzez uzyskujące płodność robotnice. Budują proste, skryte gniazda z pojedynczym, pozbawionym jakichkolwiek kopców i innych "ozdobników" otworem wejściowym. Dość ciekawa jest kwestia podziału pracy u tych mrówek. W małych koloniach jakikolwiek polietyzm jest niemożliwy do zaobserwowania - wszystkie robotnice mniej więcej równo dzielą swój czas pomiędzy obowiązki wewnątrz gniazda - a w szczególności opiekę nad potomstwem - jak i na zewnątrz - przede wszystkim zbieranie pokarmu. W starszych i wększych koloniach pojawia się już bardzo typowy polietyzm wiekowy, gdzie opieka nad potomstwem przypada robotnicom młodym, zaś żerowanie i obrona kolonii starym.


Robotnice Rhytidoponera metallica. Autorem zdjęć jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.