Tapinoma sessile
podrodzina:Dolichoderinae; plemię:Dolichoderini

Ta amerykańska mrówka, znana jako śmierdząca mrówka domowa, jest poważną plagą w mieszkaniach USA. Ma wyjątkowe zdolności adaptacyjne - w przyrodzie bywa spotykana w tak różnych środowiskach jak piaszczyste plaże, słoneczne łąki, bagna czy wilgotne lasy. Gniazduje zwykle w glebie, pod kamieniami, zwalonymi kłodami, a także pod korą drzew. Spotykana bywa także w gniazdach ptaków czy innych zwierząt. Jej gniazda są nieskomplikowane. Chętnie zmienia miejsce gniazdowania. Kolonie liczą od kilkuset do dziesięciu tysięcy osobników i zwykle są poliginiczne i polikaliczne. Rozmnażanie następuje na dwa możliwe sposoby. Albo poprzez podział kolonii - i wtedy sama kopulacja odbywa się w gnieździe lub jego bezpośrednim pobliżu, albo poprzez normalny lot godowy - i wtedy królowa zakłada gniazdo samodzielnie na drodze klasztornej. Kasta robotnic jest monomorficzna. Zaniepokojone, mrówki te wydzielają nieprzyjemnie pachnącą substancję obronną, stąd też ich nazwa.


Robotnica i samiec Tapinoma sessile. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.
Robotnica Tapinoma sessile. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.