Temnothorax tuberum
(Leptothorax tuberum)
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Temnothorax tuberum jest gatunkiem eurazjatyckim, preferującym klimat umiarkowany, występującym również w Polsce. Jest on jednym z najliczniejszych gatunków z rodzaju Temnothorax w lasach liściastych, aczkolwiek spotyka się go również na ciepłych, umiarkowanie suchych, odsłoniętych, skalistych przestrzeniach. Gniazduje w glebie, często pod korzeniami roślin, pod kamieniami, w szczelinach skalnych, czasami w gnijącym drewnie. Kolonie liczą około stu robotnic i zazwyczaj są monoginiczne, aczkolwiek mogą być również pologiniczne (co widać chociażby na zdjęciu). Temnothorax tuberum odbywa loty godowe w lipcu i sierpniu. Często zdarza się, że świeżo zaplemnione królowe zamiast samodzielnie zakładać kolonię, próbują uzurpacji. Mianowicie wnikają do już istniejącej kolonii własnego gatunku i, mimo chłodnego przyjęcia ze strony lokalnych robotnic, starają się wyeliminować prawowitą królową i zająć jej miejsce.


Temnothorax tuberum, widoczne dwie królowe, robotnice oraz potomstwo. Autorem zdjęcia jest user Xauxa z serwisu www.lamarabunta.org.