Camponotus ligniperdus
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Największa polska (i europejska) mrówka o bardzo wyraźnym polimorfizmie, a także polietyzmie kastowym. Zamieszkuje tereny nizinne i pogórze, generalnie jest gatunkiem leśnym, ale występuje także na terenach otwartych, porośniętych krzewami, czy pojedynczymi drzewami. W lasach buduje gniazda w próchniejących pniakach, czy w pniach stojących drzew; na terenach otwartych pod korzeniami drzew, w kępach traw, mchów, czy pod kamieniami. Gniazda budowane w drewnie mają bardzo charakterystyczną, koncentryczną strukturę. Spowodowane jest to faktem, że mrówka ta chętnie drąży w miękkim, wiosennym drewnie, ale oszczędza twardsze drewno produkowane przez drzewo latem. Mrówka ta jest bardzo agresywna, czesto atakuje kolonie innych gatunków mrówek z podrodziny Formicinae. Robotnica mierzy od sześciu do czternastu milimetrów, w wyniku wzrostu allometrycznego (patrz superorganizm) kasta żołnierzy ma dość duże głowy i inne proporcje ciała niż robotnice minor. Tułów jasnożółtoczerwony do czerwonego, rzadkie owłosienie. Robotnice minor odpowiadają za opiekę nad potomstwem oraz, wraz z robotnicami media, za żerowanie, a zadaniem żołnierzy jest obrona kolonii. Królowa ma 16 - 18 mm, epinotum, łuska pomostka i zwykle przód odwłoka jasnoczerwone, reszta ciała brunatnoczarna, samiec czarny, 8 - 12 mm. Gatunek monoginiczny, choć w bardzo dużych koloniach stwierdzano czasami oligoginię - zawsze jednak we wspólnym gnieździe królowe wykazywały terytorializm i, inaczej niż to bywa u gatunków stale poliginicznych, zajmowały różne obszary mrowiska, nie tolerując się nawzajem.


Robotnica major Camponotus lingiperdus. Fotografia pochodzi z serwisu photos.fourmis.free.fr/, autorem jest user K2rantitache.

Robotnica major Camponotus lingiperdus. Fotografia pochodzi z serwisu photos.fourmis.free.fr/, autorem jest user Cekiki.

Królowa, poczwarki oraz pierwsze robotnice Camponotus lingiperdus. Fotografia pochodzi z serwisu photos.fourmis.free.fr/, autorem jest user Noar12.