Cataglyphis cursor
podrodzina:Formicinae; plemię:Formicini

Gatunek ten występuje na południu Europy. Jak wszystkie mrówki z rodzaju Cataglyphis jest on ciepłolubny. Nowe kolonie zakłada w dość osobliwy sposób - mianowicie dziewicze królowe nie odlatują z gniazda macierzystego, a jedynie kręcą się w jego pobliżu, czekając na samce - po zapłodnieniu odrywają sobie skrzydełka, wracają na krótko do gniazda, rekrutują grupę sióstr robotnic i wyruszają pod taką obstawą pieszo w poszukiwaniu miejsca na nowe gniazdo. Mrówka ta jednak zaciekawiła myrmekologów z innego powodu niż sama biologia kolonii - jest ona kolejnym po Wasmannia auropunctata przykładem bardzo osobliwego sposobu dziedziczenia. Otóż okazuje się, że o ile robotnice i samce powstają w tradycyjny dla mrówek sposób (robotnice z jaj zapłodnionych, zaś samce z niezapłodnionych), o tyle aż do 90% królowych powstaje na drodze partenogenezy, co oznacza, że posiadają wyłącznie geny królowej matki i pozbawione są genetycznego ojca. Pozostałe 10% powstaje w klasyczny sposób. Kolejną ciekawostką jest fakt, że po śmierci królowej-matki, robotnicom rozwijają się jajniki i również nabywają one zdolności do płodzenia samic (tak królowych jak i robotnic) na drodze partenogenezy. Partogeneza ta jest typu automiktycznego, co oznacza, że uzyskane na jej drodze samice nie są klonami matki - zygota powstaje poprzez fuzję dwóch haploidalnych komórek jajowych. Mrówka ta jest ściśle monoginiczna. Charakteryzuje się dobrym wzrokiem, ale jest zdolna również do orientacji w całkowitej ciemności - poprzez liczenie kroków i pamięć kierunku, w którym się poruszała, potrafi ona doskonale określić swoje położenie w przestrzeni.


Królowa i robotnice Cataglyphis cursor, autorem fotografii jest Christian König, twórca galerii www.konig-photo.com.
Robotnica Cataglyphis cursor, autorem fotografii jest Christian König, twórca galerii www.konig-photo.com.