Formicoxenus nitidulus
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Formicoxenus nitidulus, zwany także gładziszkiem mrowiskowym jest mrówką uprawiającą ksenobiozę. Żyje w ścianach gniazd mrówek z rodzaju Formica, drążąc w nich własne korytarze, ponieważ jest o wiele mniejszy (robotnica 2,8-3,4 mm; królowa 2,4-2,6 mm; samiec 2,8-3,2 mm) od gospodarzy, nie mogą oni splądrować jego gniazd, natomiast Formicoxenus żebrze u nich o pokarm i wykrada ich zapasy. Jeżeli dojdzie do migracji kolonii gospodarzy, F. nitidulus wyrusza razem z nimi, dołączając do ich kolumny marszowej. Kopulacja odbywa się zwykle na szczycie kopca gatunku żywicielskiego, skąd królowe odlatują na poszukiwanie nowych gniazd mrówek z rodzaju Formica. Często zdarza się, że w jednym dużym gnieździe Formica znajduje się kilka małych (rzadko przekraczają one liczbę 150 robotnic) kolonii Formicoxenus. Ma on ciało silnie błyszczące, od żółtego do brunatnego. Warto zauważyć, że samce są ergatokształtne, tzn. nie mają skrzydeł i kształtem ciała są zbliżone do robotnicy. Różnią się tylko takim szczegółem, jak... długość czułków. Jeżeli chodzi o kastę płodną, składającą jaja - występują wszystkie formy pośrednie pomiędzy robotnicami a królowymi. Ergatoginy są nieodróżnialne od robotnic. Na drugim końcu tego spektrum występują normalnie uskrzydlone, posiadające oprócz oczu złożonych również trzy przyoczka, królowe ginomorficzne.


Robotnica Formicoxenus nitidulus. Autorem zdjęcia jest Bernhard Seifert, pochodzi ono ze strony www.antbase.net.