Formicoxenus provancheri
(Leptothorax provancheri)
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Ten północnoamerykański gatunek stał się pasożytem społecznym mrówki Myrmica incompleta. Małe kolonie Formicoxenus wykopują swoje gniazda tuż pod powierzchnią gleby w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd Myrmica, łącząc je krótkimi korytarzami z gniazdami gospodarzy. Korytarze te są na tyle wąskie, że robotnice Myrmica nie są w stanie ich spenetrować. Robotnice pasożyta praktycznie nie zdobywają własnego pożywienia, lecz zależą od oprowiantowania zapewnianego przez swych gospodarzy - żebrzą od nich płynny pokarm z żołądka społecznego. Wprawdzie stosunki pomiędzy oboma gatunkami należy uznawać za pasożytnictwo, niemniej jednak robotnice Formicoxenus przynajmniej częściowo odwdzięczają się za dobro, które je spotyka - mianowicie skrupulatnie czyszczą swoich gospodarzy - badacze wielokrotnie obserwowali robotnice M. incompleta wręcz szukające robotnic F. provancheri w celu wykonania zabiegów higienicznych. Warto nadmienić, że pasożyt ten nie jest całkowicie uzależniony od swych gospodarzy - w warunkach laboratoryjnych, gdy jest od nich odizolowany, potrafi samodzielnie zdobywać pokarm, chociaż wychodzi mu to nader niezgrabnie.