Pogonomyrmex rugosus
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Myrmicini

Mrówka ta, znana bardziej jako żniwiarka, zamieszkuje północnoamerykańskie pustynie. Jej nazwa wywodzi się stąd, że mrówki te gromadzą w swoich gniazdach nasiona roślin, które służą im jako pokarm. Ze względu na specyficzne wymogi żywieniowe i praktyczny brak wykorzystywania spadzi czy innych płynnych źródeł substancji odżywczych u mrówek tych, co jest niezwykłe, zanikła zupełnie trofalaksja. Znane są też z ciekawego zachowania godowego - rokrocznie gody odbywają się w tym samym miejscu na pustyni Nevada, mającym powierzchnię kortu tenisowego. Ponieważ rokrocznie pojawiają się nowe pokolenia mrówek, nie mogą one pamiętać tego miejsca. Do dziś naukowcy się głowią, jak to jest możliwe, że mrówki te tak bezbłędnie odnajdują swe tokowisko. Swoistą ciekawostką jest fakt, iż u mrówek tych sygnałem do zakończenia kopulacji wydawanym przez królową podczas godów jest... pisk. Zdarza się też, że Pogonomyrmex rugosus krzyżuje się z innym gatunkiem zajmującym te same terytoria (chociaż preferującym nieco bardziej wilgotne części pustyni) - P. barbatus. Co ciekawe, mieszańcowe kolonie produkują czyste linie form płciowych posiadające genom P. barbatus lub P. rugosus, jakkolwiek robotnice są typowymi mieszańcami. O ile w przypadku samców nie jest to nic dziwnego (powstają one z jaj niezapodnionych), tak w przypadku samic jest to intrygujące zjawisko. Gatunek ten używa charakterystycznego "pniowego" systemu śladów zapachowych - ponieważ obfite źródła pokarmu są rozmieszczone skupiskowo - zwykle jest to kępka trawy jednego gatunku który akurat wysiewa nasiona - robotnice znaczą do nich specyficzny ślad - początkowo jest to normalny ślad rekrutacyjny, jednakże jako że feromon używany w tym celu jest nietrwały, zostaje on szybko zastąpiony innym, utrzymującym się długo i potrafiącym przetrwać nawet obfite opady deszczu. Mrówki podążają tym śladem, a potem rozbiegają się na boki i furażują. Następnie, w celu powrotu do gniazda wracają na ów ślad.


Robotnica Pogonomyrmex rugosus. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.

Robotnica Pogonomyrmex rugosus. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.
Królowa Pogonomyrmex rugosus. Autorem zdjęcia jest Alex Wild, twórca fotogalerii www.myrmecos.net.