Rossomyrmex proformicarum
podrodzina:Formicinae; plemię:Formicini

Rossomyrmex proformicarum jest praktykującym dulozję gatunkiem zamieszkującym kserotermiczne środowiska stepowe środkowej Azji. Jest on pasożytem dość nietypowym - otóż zwiadowcy, zlokalizowawszy kolonię ofiar (którymi są różne gatunki z rodzaju Proformica - w tym P. nasuta) nie przywołują swych sióstr przy pomocy szlaków zapachowych, lecz przenoszą je podobnie jak czynią to inne mrówki z podrodziny Formicinae podczas pokazywania współtowarzyszkom miejsca na nowe gniazdo - chwytają je za żuwaczki, a tamte przyjmują pozycję poczwarkową, kuląc wszystkie przydatki. Powoli cała armia gromadzi się wokół gniazda ofiar, na co tamte reagują zamykając otwory wejściowe. Wtedy Rossomyrmex przystępuje do przełamywania barykady, co czasami trwa nawet kilka godzin. Gdy wreszcie udaje im się wedrzeć do gniazda, rabują wszystkie stadia potomstwa - od jaj aż po poczwarki (większość gatunków łowiących niewolników rabuje jedynie poczwarki) - a następnie transportują je do gniazda, gdzie wychowywane są one na niewolnice, do zadań których należy wykonywanie wszystkich prac w gnieździe.