Temnothorax duloticus
(Leptothorax duloticus)
podrodzina:Myrmicinae; plemię:Formicoxenini

Jest to jeden z gatunków praktykujących dulozję. Robotnice regularnie przeprowadzają dobrze zorganizowane rajdy na kolonie innych gatunków z rodzaju Temnothorax. Zwykle rajd zaczyna pojedyncza robotnica i czasami udaje jej się podbić kolonię przeciwnika - wtedy spokojnie transportuje potomstwo do własnego gniazda. Gdy jej atak zostaje odparty, sprawnie rektrutuje cały oddział swoich sióstr i wspólnie pacyfikują ofiarę, by móc zrabować poczwarki i wychować je na niewolników. Co ciekawe, niewolnicy czasami atakują swych panów, rzadko jednak skutki tych ataków są tragiczne, zawsze też są to pojedyncze przypadki niemające charakteru zorganizowanego buntu. Tak jak i u innych gatunków praktykujących niewolnictwo, robotnice T. duloticus nie wykonują normalnie żadnych prac w gnieździe, niemniej jednak, w przeciwieństwie do większości z nich, nadal zachowały zdolności do jej wykonywania. Gdy w laboratoryjnej hodowli pozbawiono je niewolników, zaczęły opiekować się potomstwem, rozbudowywać gniazdo a nawet zbierać płynny pokarm. Niemniej jednak ich akcje były bardzo niezręczne i nieudolne, tak że kolonia z trudem przetrwała ten okres eksperymentu.


Temnothorax duloticus, widoczna uskrzydlona samica, robotnica oraz samiec.