Camponotus lateralis
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Gatunek występujący w cieplejszych regionach Europy. Jest znanym od stuleci pasożytem troficznym mrówek Crematogaster scutellaris. Pomimo tego, że mrówki te są ze sobą mało spokrewnione (jedna należy do podrodziny Formicinae, druga do Myrmicinae), są morfologicznie dość podobne. Camponotus lateralis odnajduje ślady zapachowe Crematogaster, a następnie wykorzystuje je i okrada ich źródła pożywienia, z mozołem znajdowane przez wywiadowców drugiego gatunku. C. lateralis wykazuje co najmniej dwa przystosowania do pasożytowania na Crematogaster scutellaris - po pierwsze, zatracił swą naturalną agresję w stosunku do tego gatunku (i tylko w stosunku do niego - wobec innych mrówek jest bardzo agresywny), a po drugie zyskał odporność na jad Crematogaster, a więc ich obrona zawodzi. Camponotus lateralis jest rzecz jasna, jak wszyscy przedstawiciele rodzaju Camponotus, gatunkiem silnie polimorficznym o wyraźnie rozdzielonej kaście robotnic i żołnierzy.


Przygotowania do rójki Camponotus lateralis. Autor fotografii nieznany. Źródło: www.akolab.com.

Przygotowania do rójki Camponotus lateralis. Autor fotografii nieznany. Źródło: www.akolab.com.