Polyrhachis lama
podrodzina:Formicinae; plemię:Camponotini

Ten południowoazjatycki gatunek średniej wielkości (robotnice mierzą 8 mm), szarej mrówki zaszokował naukowców swoim pasożytniczym trybem życia, ewidentnie łamiącym regułę Emery'ego (mówiącą o tym, że pasożyt społeczny i jego ofiara są dość blisko spokrewnione). Robotnice Polyrhachis lama, miast zdobywać pokarm i dbać o potomstwo, jak na porządne mrówki przystało, dokonują inwazji na sąsiednie kolonie mrówek z rodzaju Diacamma należących do bardzo odległej filogenetycznie podrodziny Ponerinae. Znoszą tam swoje potomstwo, mieszają je z potomstwem gospodarzy i w zasadzie zrzucają na nich całą odpowiedzialność za jego wyżywienie (robotnice pasożyta ciągle jednak przenoszą samodzielnie własne potomstwo z miejsca na miejsce a także czyszczą je, mogą też podawać mu pokarm przyniesiony przez gospodarzy). Pojedyncza kolonia Polyrhachis pasożytuje na kilku czy nawet kilkunastu gniazdach Diacamma. Królowa zamieszkuje tylko jedno z nich. Robotnice nie opuszczają ich prawie wcale, chyba że po to, by przynieść kolejne pakiety jaj - doprowadziło to do sytuacji, w której badacze, którzy odkryli ten gatunek (Ulrich Maschwitz i jego ekipa) początkowo myśleli, że kolonie pasożyta liczą tylko około dziesięciu robotnic (tyle ich zwykle przypada na jedną kolonię Diacamma) rozmnażających się partenogenetycznie - co trzy lata później okazało się być bzdurą (zresztą w wyniku badań tychże samych myrmekologów). Ciekawym faktem jest, że podczas przeprowadzki gniazda, organizowanej przez gospodarzy Diacamma, Polyrhachis lama nie mają problemów ze zrozumieniem dawanych przez gospodarzy sygnałów - w szczególności zaś dobrze radzą sobie w uczestnieczeniu w typowym dla gatunku gospodarza biegu tandemowym. Jeszcze ciekawszy jest fakt, że gdy już Polyrhachis lama zostaną (dzięki biegowi tandemowemu) zaznajomione z lokalizacją nowego gniazda, wracają do starego gniazda, znacząc typowy dla tego gatunku szlak zapachowy, wykorzystywany później do zorganizowanej przeprowadzki własnego potomstwa do nowego gniazda (część potomstwa jak i robotnic jest jednak przenoszona przez gospodarzy).