KATALOG

Poniżej znajdziesz przegląd mrówek z całego świata, gatunki występujące w Polsce zostały oznaczone polską flagą. Domyślnie katalog uszeregowany jest alfabetycznie, lecz możesz także wybrać z poniższej rozwijalnej listy inne możliwości uporządkowania gatunków. Jeśli przy opisie jakiegoś gatunku pod nazwą naukową znajduje się druga nazwa w nawiasie, oznacza to, że owa druga nazwa jest starszym, obecnie niepoprawnym, aczkolwiek często spotykanym w literaturze synonimem.