KATALOG

Poniżej znajdziesz przegląd mrówek z całego świata, gatunki występujące w Polsce zostały oznaczone polską flagą. Wybrałeś układ taksonomiczny katalogu, gatunki zostały pogrupowane według podrodzin i plemion, aby zmienić sposób prezentacji danych, wybierz stosowną pozycję z rozwijalnej listy. Jeśli przy opisie jakiegoś gatunku pod nazwą naukową znajduje się druga nazwa w nawiasie, oznacza to, że owa druga nazwa jest starszym, obecnie niepoprawnym, aczkolwiek często spotykanym w literaturze synonimem.

Źródłem danych taksonomicznych jest Hymenoptera Name Server


Amblyoponinae
Amblyoponini

Cerapachyinae
Cerapachyini

Cylindromyrmecini

Dolichoderinae
Dolichoderini

Iridomyrmecini

Dorylinae
Dorylini

Ecitoninae
Ecitonini

Ectatomminae
Ectatommini

Formicinae
Camponotini

Formicini

Gigantiopini

Lasiini

Melophorini

Myrmoteratini

Oecophyllini

Plagiolepidini

Heteroponerinae
Heteroponerini

Leptanillinae
Leptanillini

Martialinae
Martialini

Myrmeciinae
Myrmeciini

Prionomyrmecini

Myrmicinae
Attini

Blepharidattini

Cataulacini

Cephalotini

Crematogastrini

Dacetini

Formicoxenini

Melissotarsini

Metaponini

Myrmecinini

Myrmicariini

Myrmicini

Pheidolini

Solenopsidini

Stenammini

Tetramoriini

Paraponerinae
Paraponerini

Ponerinae
Platythyreini

Ponerini

Thaumatomyrmecini

Proceratiinae
Proceratiini

Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmecini